Vragen over het museum

Via de post, e-mail en telefoon bereiken ons diverse vragen over het museum, de openingstijden, collectie, tentoonstellingen etc. De meestgestelde vragen en de antwoorden daarop vindt u hieronder. Als u andere vragen heeft, kunt u deze richten aan info@vangoghmuseum.nl.

Vragen over Van Gogh

Vincent van Gogh is een kunstenaar die - door zijn bijzondere schilderijen en zijn dramatische levensloop - veel vragen oproept. Hoeveel schilderijen heeft hij in totaal gemaakt, hoe zat het nou met dat oor en aan welke ziekte leed hij eigenlijk? Hieronder vindt u al enkele van de meestgestelde vragen, binnenkort worden nog meer vragen en antwoorden toegevoegd.

 • Ik zoek informatie over Van Gogh (of een andere 19de-eeuwse kunstenaar) voor een werkstuk/scriptie, waar kan ik dat vinden?

  Op de website is al veel informatie over Van Gogh en andere 19de-eeuwse kunstenaars te vinden, met name in de onderdelen Vaste collectie en Van Goghs leven in periodes.
  Voor uitgebreidere informatie beschikt het museum tevens over een bibliotheek en een documentatiecentrum. Deze zijn beide geopend van maandag tot en met vrijdag van 10-12.30 en 13.30-17 uur.
  Daarnaast hebben ook veel andere Nederlandse musea  informatie over 19de-eeuwse kunst.

 • Aan welke ziekte leed Van Gogh nou eigenlijk, en waarom sneed hij een stukje van zijn oor af?

  Over de ziekte van Van Gogh is veel geschreven en gespeculeerd. In zijn eigen tijd dachten doktoren dat hij leed aan een bepaalde vorm van epilepsie. Van Gogh leed echter ook aan bewustzijnsstoornissen, hij had depressies en zelfmoordneigingen en psychotische verschijnselen. Daarbij was duidelijk sprake van slechte periodes ('aanvallen', variërend van enkele dagen tot een aantal weken) en goede periodes, waarin hij heel rustig was en zich geconcentreerd aan zijn werk wijdde.
  Al deze verschijnselen kunnen niet puur en alleen aan epilepsie te wijten zijn. In een in 1990 gepubliceerd onderzoek stelt neuroloog Piet Voskuil dat Van Gogh waarschijnlijk aan een complexe 'biologisch-psychiatrische functiestoornis' leed, waarbij onder meer ook psychologische factoren als stress (vanwege eenzaamheid en onderwaardering) en erfelijke aanleg een rol speelden. Ook drankgebruik werkte mee: met name van de stof thujone in het giftige, maar in die tijd erg populaire drankje absint is bewezen dat deze invloed heeft op epileptische activiteit in de hersenen. En deze epileptische hersenactiviteit leidt  - zo is uit onderzoek gebleken -  vaak ook weer tot psychiatrische stoornissen. Kortom: Van Gogh had een complex ziektebeeld, waarbij het nog steeds niet helemaal duidelijk is wat nou de oorzaak was en wat het gevolg.

  Het oorincident

  Toen Van Gogh een stukje van zijn (linker)oor afsneed, zat hij ook in zo'n slechte periode, waarbij hij niet goed sliep en allerlei hallucinaties had. Zijn zelfverminking wordt vaak beschreven als een daad uit woede of wanhoop vanwege het dreigende vertrek van Gauguin, maar de belangrijkste oorzaak was waarschijnlijk een opkomende aanval van zijn ziekte. Over het incident zelf zijn weinig feiten bekend; alleen een klein krantenartikeltje en de latere, sterk gekleurde  beschrijving van Gauguin is overgebleven. Van Gogh zelf meldde er in zijn brieven niet veel over. Hij wist zich weinig van het incident te herinneren en verklaarde het, waarschijnlijk om Theo en de familie een beetje gerust te stellen, als een 'doodgewone kunstenaarsverdwazing' (brief aan Theo, 7 januari 1889). Verder schreef hij dat het hem erg speet dat hij Gauguin (onopzettelijk) zo veel leed had berokkend. (voor meer informatie over de gebeurtenissen in december 1888, zie www.vangoghgauguin.com)

 • Is er een boek verschenen over de brieven van Van Gogh, en wordt daar tegenwoordig nog onderzoek naar gedaan?

  Het Van Gogh Museum heeft in samenwerking met het Constantijn Huygens Instituut in Den Haag een nieuwe wetenschappelijke uitgave uitgebracht onder redactie van Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker. Daarvoor werden alle beschikbare brieven opnieuw bestudeerd en voor het eerst geheel van commentaar voorzien. Het onderzoek ten behoeve van deze editie is afgerond; de nieuwe brieveneditie is verschenen in het najaar van 2009. Meer informatie over de zesdelig uitgave Vincent van Gogh - De brieven.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links